PŘÍRUČKA O VÝHODÁCH STAVEB S VYUŽITÍM OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE KE STAŽENÍ ZDETV pořad o ocelových konstrukcích můžete zhlédnout ZDE

 

 

Vážení přátelé,

vítejte na stránkách České asociace ocelových konstrukcí, která sdružuje na 50 subjektů, výrobců hutního materiálu, obchodníků s ocelí, stavebních firem a společností, zabývajících se spojováním, svařováním a dělením ocelových konstrukcí, povrchovou ochranou a firmy, specializované na manipulační techniku, montáž, software a podobně.

Ocel vstoupila bezpochybně i do 21. století jako jeden z nejvýznamnějších a nejvšestranněji použitelných stavebních materiálů. Ocel je vyráběna a používána ve své široké výrobkové a jakostní škále. Je to právě neobyčejná a  vrozená inovativní schopnost oceli v podobě jejího nevyčerpatelného bohatství, potencionálu vývoje výrobků, technologií a také komerční obslužnosti, která umožňuje nejen si své pozice jednoho z nejzákladnějších materiálů udržet, ale i prosazovat stále nové sféry využitelnosti. O vlastní využití tohoto potencionálu by se měla zasadit i organizace našeho typu. My se o to intenzivně na různých úrovních a prostředky snažíme.

ČAOK je od počátku svého vzniku organizací, jejímž smyslem je rozvoj oboru ocelových konstrukcí. Svou činností přispíváme k lepší informovanosti architektů, projektantů, investorů, developerů, inženýrů a všech zainteresovaných subjektů v oboru. Snažíme se vhodnými metodami přispívat k rozvoji trhu ocelových konstrukcí, dosažením konsensuálních pohledů na eurokódy a normy, výrobky a technologie, vzdělávací a školící metody, způsobilost podniků, ekonomické výhody ocelových konstrukcí, užitné vlastnosti, design. Sledujeme úroveň navrhování a provádění ocelových konstrukcí, iniciujeme a spolupracujeme při zajišťování opatření pro zvyšování jakosti. Řešíme konkrétní úkoly požadované členy asociace, které jim usnadňují podnikání. Významné jsou naše aktivity na poli zdůrazňování předností ocelových konstrukcí, propagace a popularizace staveb z ocelovou konstrukcí a v neposlední řadě vyzdvihovat i recyklovatelnost oceli.

Přivítáme nejen podnětné návrhy na zlepšení činnosti asociace, ale především i další zájemce o aktivní členství. Široká a silná členská základna totiž zvyšuje prestiž asociace, která se stává vlivnější při vyjednávání na různých úrovních, a přispívá k efektivnějšímu naplňování všech výše uvedených cílů a vizí.

S úctou
Ing. Marek Janda,
tajemník ČAOK

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

26.6.2016

ČAOK – Problematika normalizačně žíhaného (označení +N) a termomechanicky válcovaného tyčového materiálu/nosníků (označení +M)

» více

25.6.2016

ČAOK – Výkladový komentář k normě ČSN 73 2604 – rozhovor s Ing. Vladimírem Janatou, CSc.

» více

24.6.2016

Profily s vlnitou stojinou nacházejí uplatnění také v zemědělských stavbách

» více

23.6.2016

Zvyšování únavové životnosti svarů vysokopevnostních ocelí metodou HFMI

» více

22.6.2016

Eliminace poklesů a výpadků napětí v síti závodu

» více

21.6.2016

24. ročník soutěže Stavba roku uzavřela přihlášky a zveřejňuje první informace o přihlášených stavbách

» více

21.6.2016

„V Brně rychle klesá počet volných nových bytů“

» více

20.6.2016

Obermeyer Helika zve na originální vernisáž svých projektů

» více

20.6.2016

Česká televize, studio Brno – specifika řešení prostorové akustiky

» více

19.6.2016

Ocelové konstrukce nového televizního studia

» více