Ocelove konstrukce 2014

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž NEJLEPŠÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE ROKU 2014

 

 

TV pořad o ocelových konstrukcích můžete zhlédnout ZDE

 

Vážení přátelé,

vítejte na stránkách České asociace ocelových konstrukcí, která sdružuje na 50 subjektů, výrobců hutního materiálu, obchodníků s ocelí, stavebních firem a společností, zabývajících se spojováním, svařováním a dělením ocelových konstrukcí, povrchovou ochranou a firmy, specializované na manipulační techniku, montáž, software a podobně.

Ocel vstoupila bezpochybně i do 21. století jako jeden z nejvýznamnějších a nejvšestranněji použitelných stavebních materiálů. Ocel je vyráběna a používána ve své široké výrobkové a jakostní škále. Je to právě neobyčejná a  vrozená inovativní schopnost oceli v podobě jejího nevyčerpatelného bohatství, potencionálu vývoje výrobků, technologií a také komerční obslužnosti, která umožňuje nejen si své pozice jednoho z nejzákladnějších materiálů udržet, ale i prosazovat stále nové sféry využitelnosti. O vlastní využití tohoto potencionálu by se měla zasadit i organizace našeho typu. My se o to intenzivně na různých úrovních a prostředky snažíme.

ČAOK je od počátku svého vzniku organizací, jejímž smyslem je rozvoj oboru ocelových konstrukcí. Svou činností přispíváme k lepší informovanosti architektů, projektantů, investorů, developerů, inženýrů a všech zainteresovaných subjektů v oboru. Snažíme se vhodnými metodami přispívat k rozvoji trhu ocelových konstrukcí, dosažením konsensuálních pohledů na eurokódy a normy, výrobky a technologie, vzdělávací a školící metody, způsobilost podniků, ekonomické výhody ocelových konstrukcí, užitné vlastnosti, design. Sledujeme úroveň navrhování a provádění ocelových konstrukcí, iniciujeme a spolupracujeme při zajišťování opatření pro zvyšování jakosti. Řešíme konkrétní úkoly požadované členy asociace, které jim usnadňují podnikání. Významné jsou naše aktivity na poli zdůrazňování předností ocelových konstrukcí, propagace a popularizace staveb z ocelovou konstrukcí a v neposlední řadě vyzdvihovat i recyklovatelnost oceli.

Přivítáme nejen podnětné návrhy na zlepšení činnosti asociace, ale především i další zájemce o aktivní členství. Široká a silná členská základna totiž zvyšuje prestiž asociace, která se stává vlivnější při vyjednávání na různých úrovních, a přispívá k efektivnějšímu naplňování všech výše uvedených cílů a vizí.

S úctou
Ing. Marek Janda,
tajemník ČAOK

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

14.4.2014

FOR INDUSTRY ukáže 3D tisk auta i lidského obličeje

» více

11.4.2014

Provádění a klasifikace ocelových konstrukcí výrobků dle EN 1090-2

» více

9.4.2014

Developeři Skanska Reality, Ekospol a Trigema se dohodli na uvádění jednotných čísel z developerského trhu

» více

9.4.2014

Nový závod GE bude jako první na světě vyrábět motory pro dopravní letadla s palivovými tryskami tištěnými ve 3D

» více

8.4.2014

Fasáda ochrání rodinný dům před vichřicemi na Balatonu

» více

7.4.2014

Konečné řešení náhrady ČSN 73 2601 – provádění kontrol konstrukcí jeřábových drah po zavedení ČSN EN 1090-2

» více

4.4.2014

Intervence ČNB zasáhly polovinu stavebních firem

» více

4.4.2014

Úprava zlievarenských pieskov Senica

» více

4.4.2014

Skupina soukromých investorů získala 100% podíl ve společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.

» více

4.4.2014

Autodesk Advance Steel 2015 na konferenci ocelových konstrukcí v Karlově Studánce

» více