16. konference Ocelové konstrukce v Karlově Studánce

 

ImageLetos se téměř s dvoutýdenním předstihem uskutečnila ve čtvrtek 15. května tradiční konference Ocelové konstrukce v malebném prostředí Státních léčebných lázní Karlova Studánka.


 

Mezi partnery a garanty konference se i tentokrát zařadila Česká asociace ocelových konstrukcí. 

 

Na téměř sto dvacet účastníků konference čekalo nejen nevlídné počasí jesenických hor, ale i několik změn. Tou nejmarkantnější bylo situování celého programu konference do hlavního sálu lázeňského domu Libuše, a to kvůli kapacitnímu vytížení. Přednáškový sál se tak v průběhu celého dne změnil nejen v jídelnu, ale k večeru i na důstojné místo pro společenské setkání všech zúčastněných. Tento fakt kladl nemalé nároky na organizaci celého programu jak ze strany pořadatelů ze společnosti SEKURKON, tak na zaměstnance lázní, kteří museli proměny sálu realizovat ve velmi rychlých intervalech, aby byl naplánovaný program co nejméně narušen. 

 

Rekordních dvacet osm přednášek nakonec zaznělo kompletně a díky jejich tematické náplni (nebo i špatnému počasí) měli i přednášející z posledního bloku možnost prezentovat výsledky své práce před zaplněným přednáškovým sálem. V pěti sekcích pokrývajících obory výroby oceli a materiálového inženýrství, projektování, ekonomiky a aspektů realizace OK nebo energetiky, zaznělo spoustu zajímavého, s čím se budou moci v brzké době seznámit i pravidelní čtenáři časopisu KONSTRUKCE. Největší ohlas zaznamenaly příspěvky věnující se moderním nátěrovým systémům prezentované zástupci společnosti SIKA, PCI a IZOL-Plastik. Zájem vzbudily rovněž lehké ocelové konstrukce společnosti LINDAB a jejich netradiční aplikace, ocelové konstrukce nového divadla v Plzni nebo projektu Quadrio v Praze prezentované projekční kanceláří HELIKA, první evropský modul pro JE Temelín společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a konečně problematika těžkých svařenců v energetice v návaznosti na evropskou normu EXC3 v podání společnosti SAG ELEKTROVOD. Téma EXC3 rezonovalo rovněž v příspěvku výroby a dodávky mostů do Německa společnosti Vítkovice a je zřejmé, že se jedná o problematiku, která řadu výrobců, dodavatelů a především investorů zajímá. Prostor v předsálí dostali rovněž aktivní vystavovatelé z řad softwareových a projekčních společností, ale i svářečů nebo povrchářů. Právě u jejich statických prezentací mohli posluchači vidět a otestovat produkty, o kterých přednášeli, na vlastní oči. 

 

Společenský večer, ze kterého si šťastný výherce (Ing. Libor Švec) odnesl víkendový lázeňský pobyt, se některým protáhnul do časných ranních hodin a nezbývá než konstatovat, že i přes uplakané počasí byl 16. ročník konference úspěšný. Zde je na místě poděkovat všem partnerům, vedoucím sekcí a především těm, kteří urvali den ze svého drahocenného času, něco financí a neváhali se konference zúčastnit.

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

28.5.2020

Draci – největší šperk i svítidlo. Nosná konstrukce je z oceli.

» více

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více