2. odborná konference KONSTRUKCE 2011 nabídla opět více

 

ImageNa sto třicet účastníků si připsala na své konto druhá konference KONSTRUKCE 2011 pořádaná Českou asociací ocelových konstrukcí ve spolupráci s vydavatelstvím KONSTRUKCE Media s.r.o. ve čtvrtek 20. října v prostorách My Hotelu v Lednici.


 

Zajímavý program, atraktivní prostředí a štědrost jižní Moravy přitáhly na konferenci řadu odborníků z oboru OK nejen z Česka, ale i Polska nebo Slovenska.


„Současná situace v oboru ocelových konstrukcí není úplně příznivá, nicméně objevují se první vlaštovky, jako například výstavba nových energetických center a přenosových soustav pro ČR, které by mohly znamenat obrat. Po dvouleté pauze se začínají rozhlížet i soukromí investoři a začínají se realizovat jejich projekty. I zde se tedy otevírají možnosti na některých projektech participovat," poznamenal ve své úvodní zdravici účastníkům konference prezident ČAOK Ing. Antonín Pačes.


Následující blok odborných přednášek ale jasně ukázal, že to s ocelí ve stavařině, kde se používá, není tak špatné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Již první příspěvek věnovaný postupu při realizaci výrobní dokumentace a následné stavby Kongresového a univerzitního centra ve Zlíně Ing. Vladimíra Ferkla a Zdeňka Doležala ze společnosti SKÁLA & Vít na to jasně poukázal. Přehlídka zajímavých realizací s použitím ocelových konstrukcí v ČR pokračovala hned další přednáškou Ing. arch. Vladimíra Křížka, který prezentoval výstavbu Sportovní haly ve Skutči. Ing. arch. Jindřich Smetana přiblížil architektonický pohled na stavbu Arény v Chomutově a o své zkušenosti s výstavbou větrných kanálů pro přední světové automobilky se podělil Ing. Jan Svoboda z MCE Slaný s.r.o.

Novou směrnici pro používání ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi představil jeden z jejích spoluautorů Ing. Vít Křivý, PhD. z VŠB-TU Ostrava. O povrchové úpravě v podobě duplexních povlaků OK referoval Ing. René Siostrzonek ze společnosti Rembrandtin s.r.o. Životnost povlaků žárového zinku a pravidla reklamací a záruk na ně přiblížil za Wiegel CZ žárové zinkování Ing. Vlastimil Kuklík a poslední poznatky o požární odolnosti ocelobetonových konstrukcí při poslední požární zkoušce na modelovém objektu ve Veselí nad Lužnicí přiblížil Prof. Ing. František Wald DrSc. z ČVUT.


Právě protipožární řešení a následné disproporce v projektování takřka stejných staveb společně s problematikou současné výstavby nastínil na příkladech výstavby halových objektů Hornbach Plzeň a Hornbach Ostrava Ing. Zdeněk Vít. Ve svém příspěvku nakousnul současnou problematiku vnímání norem ČSN EN. Jeho přednášce předcházela důkladná analýza zkušeností z certifikačních auditů dle nové normy řady EN 1090 v podání Ing. Jana Ondroucha z TÜV International s.r.o. a záludnosti uplatnění výrobků OK v souvislosti s touto normou v příštím roce prezentoval rovněž předseda technické komise ČAOK Ing. Dušan Stavinoha. Debatu o normách, konkrétně revizi ČSN 732601, prohlídkách, revizích a nejčastějších problémech způsobujících havárie OK, zakončil Ing. Vladimír Janata ze společnosti EXCON a.s., který se v průběhu prvního bloku objevil u řečnického pultu hned několikrát. Většina přítomných s úžasem sledovala prezentaci projektů nových olympijských stadionů ve Velké Británii a neotřelých technických řešení velkých sportovních arén ve světě. Neuvěřitelné možnosti využití modelu BIM při realizaci nejen staveb, ale i uměleckých děl představila Ing. Jitka Kochtová ze společnosti Construsoft.


Dopolední program však nepatřil pouze přednáškám. Na konferenci došlo i k předání ocenění Evropské asociace ocelových konstrukcí, které si za stavbu Arény Chomutov odnesli ze soutěže European Steel Awards 2011 zástupci investora, architekta, projektanta a zhotovitele - Ing. arch. Jindřich Smetana, Ing. Vladimír Janata (Excon) a Ing. Jindřich Hatle (Metrostav).


Ve druhém tematickém okruhu věnovanému mostům, silničnímu a železničnímu stavitelství nechybělo vysvětlení fungování financování dopravní infrastruktury v ČR a jeho budoucnost z úst Ing. Tomáše Blechy ze SFDI. Tam, kde končí finanční možnosti státu, mohou pomoci PPP projekty, o jejichž fungování referoval předseda Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru Ing. Igor Snopek.

Ing. Milan Kučera a Ing. Václav Podlipný ze SŽDC představili současné a plánované aktivity SŽDC při výstavbě mostních děl na české železnici a finále konference zajistili velmi zajímavé prezentace mostu na silnici 1/67 v Bohumíně od Ing. Dalibora Václavíka ze společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., přemostění vjezdu do ochranného přístavu České vrbné Ing. Pavla Ryjáčka, PhD. z VPÚ DECO PRAHA a především problematika realizace a svařování ocelových konstrukcí Lochkovského mostu Ing. Pavla Maříka ze společnosti Bögl a Krýsl.


Nechyběly ani prezentace partnerů konference nebo svářečských a projekčních firem, či společností zabývajících se opláštěním nebo povrchovou úpravou, které našly místo ve foayer My Hotelu. Velmi obsáhlý, ale zajímavý program, kořeněný moderátorským driftem Ing. Stanislava Cieslara ukázal, že není konference jako konference. O tom se koneckonců mohli všichni zúčastnění přesvědčit při společenském večeru za přítomnosti zkušeného someliéra a tradičního moravské pohostinnosti ve vinném sklepě, kde se nově nabité zkušenosti probíraly za zvuku kytary ještě dlouho do noci. Konference KONSTRUKCE ve svém druhém ročníku ukázala, že se o svou budoucnost bát nemusí, zejména tehdy, zachovají-li jí svou přízeň jak účastníci, tak partneři v podání společností Excon a.s., Ferona a AČSZ, kterým tímto organizátoři děkují.

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

28.5.2020

Draci – největší šperk i svítidlo. Nosná konstrukce je z oceli.

» více

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více