Celostátní vítěz ceny o nejlepší diplomovou práci v oboru ocelových konstrukcí

 

ImageČeská asociace ocelových konstrukcí pořádá soutěž Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí. Ceny asociace se udělují dvoukolově – ve fakultních kolech a v celostátním kole.


 

Ve fakultních kolech bylo uděleno „Čestné uznání za vynikající diplomovou práci" vždy 3 absolventům z ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava, jejichž diplomové práce byly jako vynikající vyhodnoceny fakultní komisí sestavenou pedagogickým pracovníkem každé z těchto univerzit. Toto čestné uznání bylo oceněno finančním darem 1000 Kč a předplatným časopisu KONSTRUKCE. Následně se těchto 9 ohodnocených diplomantů utkalo v celostátním kole a vítězi, vybranému Výborem ČAOK, byl udělen titul „Vynikající diplomová práce". Tento titul je spojen s finanční odměnou ve výši 5 000 Kč.

Vítězkou celostátního kola se stala Ing. Monika Kubzová z Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a za svou práci na téma „Mostový nakladač borité rudy" získala ocenění Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí, které jí bylo předáno na začátku společenského večera konference KONSTRUKCE 2016 ve Špindlerově Mlýně.

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality