Celostátní vítěz ceny o nejlepší diplomovou práci v oboru ocelových konstrukcí

 

ImageČeská asociace ocelových konstrukcí pořádá soutěž Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí. Ceny asociace se udělují dvoukolově – ve fakultních kolech a v celostátním kole.


 

Ve fakultních kolech bylo uděleno „Čestné uznání za vynikající diplomovou práci" vždy 3 absolventům z ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava, jejichž diplomové práce byly jako vynikající vyhodnoceny fakultní komisí sestavenou pedagogickým pracovníkem každé z těchto univerzit. Toto čestné uznání bylo oceněno finančním darem 1000 Kč a předplatným časopisu KONSTRUKCE. Následně se těchto 9 ohodnocených diplomantů utkalo v celostátním kole a vítězi, vybranému Výborem ČAOK, byl udělen titul „Vynikající diplomová práce". Tento titul je spojen s finanční odměnou ve výši 5 000 Kč.

Vítězkou celostátního kola se stala Ing. Monika Kubzová z Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a za svou práci na téma „Mostový nakladač borité rudy" získala ocenění Vynikající diplomová práce v oboru ocelových konstrukcí, které jí bylo předáno na začátku společenského večera konference KONSTRUKCE 2016 ve Špindlerově Mlýně.

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

28.5.2020

Draci – největší šperk i svítidlo. Nosná konstrukce je z oceli.

» více

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více