Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

 

ImagePrestižní ocenění Cena Pavla Juchelky bylo letos předáno v rámci slavnostního večera konference České asociace ocelových konstrukcí - KONSTRUKCE 2019, která se letos uskutečnila 7. listopadu v hotelu Lions v Nesuchyni.


 

Laureátem Ceny Pavla Juchelky pro rok 2019 se stal Ing. Vladimír Janata, CSc. (projektant společnosti EXCON, a.s.), a to za dlouholetou praxi a zásluhy v oblasti projekce a realizace ocelových konstrukcí.

  Stavby, na kterých se Vladimír Janata historicky podílel, byly oceněny 11× Cenou inženýrské komory, 3× Cenou inženýrské akademie, 3× jako Stavba roku a 3× cenou Evropské asociace ocelových konstrukcí (ECCS). Již dříve obdržel také cenu Josipa Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství, jež je udělována významným architektům a stavitelům z České a Slovenské republiky.   

 

Vladimír Janata se, kromě projektů průmyslových objektů, nejprve věnoval projektování vysokých kotvených stožárů. Byl členem týmu, který vyprojektoval kotvené stožáry vysoké 350 metrů (Kojál a Krašov). Jako supervizor působil při výstavbě a rekonstrukcích stožárů na Středním východě, zejména v Egyptě. Je autorem, resp. spoluautorem, stavebnic příhradových a rourových stožárů a rozhleden, kterých postavila společnost EXCON (firmu zakládal se svými kolegy) více než 1 500. Zároveň je autorem programu pro nelineární analýzu kotvených stožárů, který se používá dodnes.   

 

V posledních 15 letech se zaměřil na prostorové ocelové a hybridní konstrukce s využitím globálního předpětí. Z výčtu jím navržených velkorozponových staveb lze uvést prostorové vzpínadlo zastřešení O2 areny v Praze, rovinné vzpínadlo Werk Areny v Třinci a střechu Rocknet arény v Chomutově - zavěšenou na oblouku. Z předpjatých hybridních ocelobetonových konstrukcí lze jmenovat zejména předpjaté vzpínadlo, nahrazující odstraněné sloupy betonového skeletu v paláci Florentinum v Praze, a příhradové nosníky z táhel pro zavěšení betonových skeletů v budově Trimaran v Praze na Pankráci.   

Z dalších staveb, jež navrhl, lze uvést například:  

  • hangár letecké opravny s rozpětím 143 metrů na letišti v Mošnově,  
  • rekonverzi plynojemu na multifunkční aulu Gong v Dolní oblasti Vítkovice,  
  • prosklenou nástavbu Bolt Tower zavěšenou na předpjatých táhlech na bývalé vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic,  
  • vzpínadlové zastřešení atrií paláců Křižík a Bubenská v Praze,  
  • Trojský most, kde navrhl a realizoval mimo jiné předpínací postup dvou set táhel, 
  • prostorové trojboké vzpínadlo lávky pro pěší v Jaroměři a asymetrickou visutou lávku Písku,  
  • protihlukové tunely v Hradci Králové a ve Vchynici.   

 

V legislativní oblasti je autorem překladu Eurokódů pro kotvené stožáry a komíny a autorem ČSN 73 2604 pro kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí.   


Cenu Pavla Juchelky uděluje výkonný výbor České asociace ocelových konstrukcí za osobní přínos fyzické osoby pro obor ocelových konstrukcí, a to například v praktické realizaci, legislativní činnosti a normotvorbě nebo edukativní a výzkumné činnosti.

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

28.5.2020

Draci – největší šperk i svítidlo. Nosná konstrukce je z oceli.

» více

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více