Normalizačně žíhaný (označení N) a termomechanicky válcovaný (označení M) tyčový materiál

 

ImageNa základě dotazů několika různých výrobců ocelových konstrukcí, kteří vnímají problém s nedostatkem normalizačně žíhaného tyčového hutního materiálu (profilů) s označením +N, jsme se v rámci ČAOK na danou problematiku podívali blíže.


 

V České republice je momentálně velmi složité sehnat skladem normalizačně žíhaný tyčový hutní materiál (+N) a většinou je nahrazován termomechanicky válcovaným materiálem (+M). Schválení záměny projektantem či odborným dozorem investora nebývá obvykle problém (z hlediska norem pro navrhování jde o rovnocenné materiály), nicméně výrobci ocelových konstrukcí potvrzují, že proces schvalování záměny může vést ke zdržení v často velmi napjatých časových harmonogramech a v některých případech nebyla záměna finálně vůbec připuštěna. I pro samotné výrobce ale záměna představuje jistá rizika a komplikace. Termomechanické válcování probíhá za nižších teplot a struktura materiálu se proto mění už při nižších teplotách. Tento stav navíc nelze obnovit žíháním. Zpracování +M ocelí proto přináší potřebu specifického přístupu při svařování i při běžném rovnání za tepla, kdy maximální povolené teploty z hlediska struktury materiálu nejsou dostatečné pro tepelné rovnání. Trvá-li projektant na použití normalizačně žíhaného materiálu (+N), lze jej objednat pouze z výroby. Hutě tak tento materiál válcují pouze „na objednávku" s dodacími lhůtami z výroby a je nutné objednat minimální válcovací množství, protože v malých objemech jej prostě odmítnou vyrábět.  


Tuto problematiku blíže vysvětluje Ing. Ivan Šulc ze společnosti Salzgitter Mannesmann Stahlhandel: "Normalizačně žíhaný materiál (+N) jsme čtyři roky v 70% sortimentu skladovali v Lutíně, avšak ze strany hutí pak došlo k podstatnému navýšení příplatků za tento dodací stav, a to následovně - profily do velikosti 300 mm (HEA, HEB) s příplatkem cca 30 EUR/t k S355JR + M, profily nad 300 mm + IPE 600 s příplatkem 60 EUR/t k S355JR + M. To byl hlavní důvod, proč jsme dále tuto jakost již přestali naskladňovat, protože  bychom se stali cenově nekonkurenceschopní. Naše huť Peiner Träger nám tak standardně dodává materiál v jakosti  S355J2+M, které v cca 80 % případů postačují. Pokud by však poptávka po normalizačně žíhaném materiálu +N opět vzrostla a výrobci ocelových konstrukcí jej přestali nahrazovat materiálem termomechanicky válcovaným (+M), nebude problém tento sortiment opět naskladnit."   

 

Závěrem lze konstatovat, že většina firem z oblasti výroby ocelových konstrukcí by uvítala materiál normalizačně žíhaný (+N), ale nemohou či nechtějí akceptovat cenový rozdíl, přestože vlastnosti materiálů v této jakosti jsou podstatně příhodnější pro další zpracování.     

 

Ing. Marek Janda

tajemník ČAOK

 

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

28.5.2020

Draci – největší šperk i svítidlo. Nosná konstrukce je z oceli.

» více

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více