Nová norma ČSN 73 2604 - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

 

ImageOd dubna 2012 je v platnosti nová norma ČSN 73 2604 - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.


 

Normu na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu zpracoval Ing. Vladimír Janata ze společnosti Excon a.s. Veškeré finanční náklady na tvorbu normy hradila Česká asociace ocelových konstrukcí.

Norma uvádí požadavky na kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí  a doplňuje ustanovení ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2+A1 o problematiku, která v nich není obsažena. Dále uvádí požadavky na projektovou dokumentaci a na dokumentaci, která vzniká v průběhu provozu ocelových konstrukcí. Stanovuje rovněž požadavky na odbornou způsobilost osob provádějích kontrolu, opravy a údržbu. Tato norma platí především pro konstrukce vyrobené z konstrukčních ocelí podle ČSN EN 10025 a ocelí podle dříve platných obdobných norem. Tato norma se nevztahuje na mostní konstrukce a konstrukce, pro které platí ustanovení ČSN 73 2603.

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

28.5.2020

Draci – největší šperk i svítidlo. Nosná konstrukce je z oceli.

» více

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více