Prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků musí být v češtině

 

ImageNa základě dotazu jednoho z členů ČAOK byl s ministerstvem průmyslu a obchodu, respektive s Kontaktním místem pro stavební výrobky s označením CE, konzultován požadavek na poskytnutí prohlášení o vlastnostech (PoV) v češtině.


 

Odpovědi na jazyk prohlášení o vlastnostech (PoV) jsou následující:

 

1.  

Požadavek na poskytnutí PoV v češtině je stanoven v paragrafu 13c zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích následovně: „Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí být prohlášení o vlastnostech poskytované tomuto výrobku a pokyny a bezpečnostní informace připojované k tomuto výrobku v českém jazyce.“ 

 

2.  

V souladu s CPR a výše uvedeným zákonem by měl jakýkoliv výrobce nebo dovozce stavebního výrobku (například hutního materiálu) poskytnout výrobci ocelové konstrukce PoV v češtině, samozřejmě za předpokladu, že se jedná o harmonizovaný stavební výrobek uvedený na trh po 1. 7. 2013. 

 

3. Co se týká samotné ocelové konstrukce, na kterou se vztahují harmonizované normy řady ČSN 1090, je princip stejný. Opět její výrobce musí vypracovat PoV, které je založeno na posouzení a ověření stálosti vlastností celé ocelové konstrukce a poskytnout ho v češtině. Výrobce konstrukce odpovídá za to, že použil požadované komponenty/dílce, a to v souladu s jejich určeným použitím. 

 

4.  

Co se týká poskytnutí PoV pro jednotlivé komponenty/dílce ocelové konstrukce, je přípustné PoV dodat podepsané v originále v cizím jazyku společně s českým překladem, který učinil český autorizovaný soudní překladatel (ten správnost překladu garantuje).

 

 

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

28.5.2020

Draci – největší šperk i svítidlo. Nosná konstrukce je z oceli.

» více

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více