Seminář "Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy"

 

ImageSeminář 2. února 2012 na Stavební fakultě ČVUT v Praze v ateliéru D


 

Seminář připravilo v rámci akce COST TU0904 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra České republiky,
Profesní komorou požární ochrany a Českou asociací ocelových konstrukcí.

Program naleznete zde.

Navazujeme na kurzy o návrhu požární odolnosti konstrukcí podle evropských norem, které na ČVUT v Praze organizujeme ve spolupráci se státní správou a praxí od roku 2005. Letos se semináře COST IFER konají ve 22 zemích, které se účastní evropského networku Integrated Fire Engineering and Response COST Action TU0904, viz fire.fsv.cvut.cz/ifer/index.htm. Účastníci semináře obdrží monografii Integrace statického výpočtu do požárně bezpečnostního řešení stavby (ČVUT Praha, 2012) a občerstvení.

 

Pro zájemce, kteří se zaregistrují do 25. 1. 2012, je cena semináře 1500,- Kč, pro členy ČAOK a PKPO 1200,- Kč. Pro přihlášení po tomto termínu je cena pro všechny účastníky 2000,- Kč, zaplatit lze na místě.  V prostorách konání semináře je možné oslovit účastníky prostřednictvím firemních posterů a propagačních materiálů. Cena za umístění posteru s logem je 1000,- Kč, za stolek s propagačními materiály 2500,- Kč.

 

Počet účastníků semináře je omezen počtem míst v posluchárně. Příslušníci Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR se hlásí prostřednictvím Generálního ředitelství HZS u kpt. Ing. Ronešové na mailu jana.ronesova@grh.izscr.cz. Ostatní zájemci (jak účastníci, tak zájemci o reklamní prezentaci formou posterů či stolků) u tajemnice PKPO ing. Kovaříkové na mailu sekretariat@komora-po.cz. Úhradu semináře laskavě proveďte na účet vedený u KB a. s., číslo účtu 27-7227030257/0100, variabilní symbol vaše IČO. V přihlášce laskavě uveďte: telefonický kontakt, fakturační údaje a emailovou adresu, na kterou chcete zaslat daňový doklad a potvrzení o účasti.

 

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

28.5.2020

Draci – největší šperk i svítidlo. Nosná konstrukce je z oceli.

» více

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více