Stavba rozhledny Halaška

 

ImageV malebné krajině v blízkosti města Budišov nad Budišovkou byla v letošním roce dokončena nová zajímavá stavba. Jedná se o rozhlednu z ocelové konstrukce, která se nachází na vrcholu kopce Kopřivná v nadmořské výšce 641 metrů.


 

Rozhledna nese jméno podle místního rodáka, významného fyzika a astronoma Františka Ignáce Halašky. Výška rozhledny činí 30 metrů. Z její vyhlídkové plošiny ve výšce 24 metrů je možné spatřit mimo jiné i část vodní nádrže Kružberk. Společnost FEMONT OPAVA s.r.o. realizovala tuto stavbu pro město Budišov nad Budišovkou jako generální dodavatel.

ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT 

Celá oblast Budišovska je historicky spojena s těžbou břidlice. Záměrem architekta bylo vytvořit stavbu, která svým charakterem, materiálovým a výrazovým pojetím co nejvíce splyne s krásnou přírodou v „Krajině břidlice". Architektonický návrh ocelové konstrukce rozhledny kombinuje základní geometrické tvary a je charakterizován svou jednoduchostí a racionálním pojetím.   

 

POPIS KONSTRUKCE ROZHLEDNY 

Ocelová konstrukce rozhledny je ukotvena do masivní železobetonové desky, která je uložena na mikropilotách. Nosný skelet je tvořen čtveřicí segmentových sloupů, které jsou v půdoryse sestaveny do pravoúhlého kříže. Jednotlivé segmenty sloupů jsou vždy složeny ze dvojice uzavřených profilů čtvercového průřezu v osové vzdálenosti 2 150 mm. Stojinu tvoří plech s proměnnou tloušťkou po výšce rozhledny. Ve výplni z plechů jsou potom vyřezány oblé prostupy, kterými prochází konstrukce schodiště a podest. Sloupy jsou ve svislé i vodorovné rovině propojeny ztužidly.   

 

Schodiště je tvořeno plechovými schodnicemi s pororošty a dále pak zábradlím z uzavřených profilů. Výplň zábradlí sestává z perforovaného hliníkového plechu vloženého do lemovacích rámečků. Zvolená zábradelní výplň se významnou měrou podílí na celkovém vzhledu rozhledny. Do výšky rozhledny 20 metrů obepíná schodiště vnitřní tubus rozhledny.   

Od uvedené úrovně, která je částečně tvořena prosklenou plošinou, až na vyhlídkovou plošinu ve výšce 24 metrů je pak výstup řešen vnitřním točitým schodištěm, aby vyhlídková plošina zůstala volně přístupná po celém obvodu rozhledny. Vřeteno točitého schodiště zabíhá až do vrcholové části střešní konstrukce. Ta má tvar jehlanu a vynáší střešní plášť z plných polykarbonátových desek, které jsou přikotveny hliníkovými lištami.   

 

VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE 

Prvky ocelové konstrukce byly navrženy a vyrobeny z materiálu kvality S235. V návaznosti na plynule probíhající výrobu dílčích komponentů jednotlivých pater rozhledny probíhala dílenská předmontáž. Sestavovány byly vždy dvě na sebe navazující patra. Velký důraz byl kladen na důkladnou kontrolu geometrie sestavených dílů. Na předmontovanou a zkontrolovanou konstrukci byla aplikována protikorozní ochrana s vrchním polyuretanovým nátěrem v odstínu RAL 7031. Montáž ocelové konstrukce byla prováděna s pomocí vlastních autojeřábů.         

 

ZÁVĚR 

Rozhledna Kopřivná byla dokončena v červnu letošního roku 2021, kdy se otevřela pro veřejnost a my pevně věříme, že díky svému umístění a krásné okolní přírodě s úžasným výhledem do okolí přiláká mnoho turistů.   

 

Stavba rozhledny Halaška v Budišově nad Budišovkou byla realizovaná v rámci projektu „STEZKA ROZHLEDEN A VYHLÍDKOVÝCH MÍST V EUROREGIONU SILESIA", který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR.   

Ing. Lukáš Churavý 

lukas.churavy@femont.cz 

FEMONT OPAVA s. r. o.   


Článek byl publikován v časopise Konstrukce č. 4/2021 

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

18.11.2021

Anketa o vývoj ceny oceli

» více

15.11.2021

Stavba rozhledny Halaška

» více

11.11.2021

Český projekt obřího svítidla a zároveň šperku v podobě dvou draků získal mezinárodní ocenění

» více

12.11.2021

Ocelová konstrukce zastřešeného pódia ve Veselí nad Moravou

» více

18.5.2021

Unikátní výroba a montáž ocelových konstrukcí pro plynojem v Třineckých železárnách

» více

18.5.2021

Rekonstrukce autobusového nádraží Zvonařka

» více