Technické sdělení ECCS - Otázka svařitelnosti dovážených ocelí

 

ImageEuropean Convention for Constructional Steelwork (ECCS) doporučuje sledovat velmi pozorně chemické složení dovážených ocelí a ověřovat mezní hodnoty pro legované oceli, které lze nalézt v EN 10020 (Definice a rozdělení ocelí).


 

Na jednání TC9 ECCS zaznělo varování, že do evropského dodavatelského řetězce se dostávají některé dovážené plechy a profily z nelegované oceli obsahující příliš velké množství boru, chromu a/nebo mědi. Tyto dovážené oceli jsou definované jako nelegované. Aby však mohla být ocel označena jako nelegovaná konstrukční ocel v souladu s EN 10025-2, (procentuelní) obsahy prvků obsažených v oceli musí vyhovovat přísným limitům daným v EN 10020, Tabulka 1. Tyto oceli by měly být klasifikovány jako „legované oceli" spíše než jako „nelegované oceli". Mezní hodnoty pro bor, chrom definované v EN 10020 jsou uvedeny níže: 

 

PRVEK LIMITNÍ HODNOTA (v hmotnostních %)
Bor (B) 0,0008
Chrom (Cr) 0,30

 

Hlavním problémem je, že přidání těchto prvků v hodnotách přesahujících mezní hodnoty dané EN 10020 může významně ovlivnit vlastnosti oceli během/po svařování

 

- Obsah boru nad 0.0008% hmotnostních významně zvyšuje kalitelnost oceli, což při svařování způsobí náchylnost tepelně ovlivněné oblasti (TOO) k trhlinám. 

 

- Obdobně chrom při obsahu nad 0.3% hmotnostních může drasticky zvýšit vznik trhlin v TOO. Navíc trhliny nemusí být patrné do 48 hodin po svařování! 

 

Poznamenejme, že oceli s vyšším obsahem boru a chromu mohou být svařovány, pokud je použit vhodný postup svařování; návod má poskytnout kvalifikovaný svářečský inženýr. 

 

Cécile Haremza

cecile.haremza@steelconstruct.com  

Technická tajemnice European Convention for Constructional Steelwork (ECCS)

 

 

Galerie


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

28.5.2020

Draci – největší šperk i svítidlo. Nosná konstrukce je z oceli.

» více

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více