Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zajištění provozuschopnosti dráhy spočívá v dlouhodobém komplexním udržení bezpečné a kapacitní železniční dopravní cesty. Ta je tvořena jak vlastními stavebními objekty infrastruktury (železničním svrškem, spodkem, stavbami železničního spodku atd.), tak technologickými objekty sdělovací a zabezpečovací techniky a elektrickými a energetickými zařízeními.

Součástí kontinuálního režimu zajišťování provozuschopnosti jsou mimo jiné tyto vybrané činnosti:
- správcovská, dohlédací a kontrolní činnost daná platnými zákony, prováděcími předpisy k zákonům, normami a vnitřními předpisy SŽDC
- plánování a zajištění údržby a oprav
- operativní, technické řešení mimořádností a mimořádných událostí
- zajištění provozuschopnosti dráhy v zimním období
- zajištění bezpečnosti na železničních přejezdech
- sběr, evidence a aktualizace dat do informačních systémů SŽDC

Postupy při zajišťování provozuschopnosti jsou v podmínkách SŽDC upraveny celou řadou vnitřních dokumentů a předpisů, jejichž cílem je sjednotit postupy a organizaci práce, stanovit jednotnou úroveň parametrů dopravní cesty jak z hlediska komfortu pro cestující v osobní dopravě, tak z hlediska ekonomiky jízdy vlakových souprav a především z hlediska zajištění bezpečnosti železniční dopravy.

 

Adresa:
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

 

Ičo: 70994234

Dič: CZ70994234

 

Tel: +420 972 244 015

Fax:

Email:

Www: http://www.szdc.cz

 

Tonáž: neuvedeno

 

Certifikáty:
,

 

Obor činnosti:
,provozování, provozuschopnost a modernizace dráhy

 

Kontaktní osoba

Ing. Milan Kučera

systémový specialista

 

Email: kuceram@szdc.cz

Tel: +420 972 524 035

Mobil: +420 602 705 896

 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více

25.11.2019

Ocelové železniční mosty přes Olši na stavbě s názvem Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

» více