VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí

Katedra konstrukcí je spolu s katedrou pozemního stavitelství garantem studijního oboru „Průmyslové a pozemní stavitelství“. Absolvent tohoto oboru získá teoretické a odborné znalosti z předmětů potřebných pro navrhování a realizaci všech druhů pozemních staveb. Kromě obytných, občanských, průmyslových, inženýrských a zemědělských staveb je pozornost zaměřena také na specifické problémy stavebnictví v regionu severní Moravy a Slezska (poddolované území, stavby na území s možnými vlivy povodní, sanace, rekonstrukce a údržba průmyslových komplexů).
Zahraniční i domácí odborné a vědeckovýzkumné aktivity pedagogů katedry jsou zaměřeny do oblastí:

- spolehlivost stavebních konstrukcí;
- matematické modelování chování konstrukcí (časově závislé jevy, nelineární vlastnosti materiálu, interakce konstrukce s podložím, vlivy poddolování);
- konstrukce betonové, zděné, dřevěné, ocelové a kompozitní;
- chování konstrukcí v extrémních podmínkách (teplotní, radiační, deformační a vlhkostní namáhání včetně požární odolnosti konstrukcí);
- sanace, rekonstrukce a zesilování staveb, zakládání staveb;
- automatizace návrhu konstrukcí;

V těchto oblastech jsou studentům magisterského a doktorského studia poskytovány specializované znalosti zejména se zřetelem na individuální zaměření a zájmy studentů. Katedra spolupracuje s obdobnými pracovišti na domácích i zahraničních fakultách a s pracovišti Akademie věd ČR.

 

Adresa:
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba

 

Ičo: x

Dič: x

 

Tel: 597 321 318

Fax:

Email: fast@vsb.cz

Www: http://www.fast.vsb.cz

 

Tonáž: neuvedeno

 

Certifikáty:
,

 

Obor činnosti:
,univerzita

 

Kontaktní osoba

Ing. Vít Křivý, Ph.D.

tajemník katedry

 

Email: vit.krivy@vsb.cz

Tel: 597 321 363

Mobil:

 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

16.4.2020

Největší ocelová vrata se svařují v Metrostavu a v polovině roku 2020 se dopraví do Gabčíkova

» více

15.4.2020

Ocelová konstrukce pro technologie na dopravu, odprášení a zpětné zakládání homogenizační skládky

» více

24.2.2020

O2 universum přestavba tréninkové haly na multifunkční arénu

» více

18.2.2020

Exoskelet ocelové konstrukce a GRC na projektu SKY PARK Residence

» více

25.11.2019

Cena Pavla Juchelky byla v roce 2019 udělena Vladimíru Janatovi

» více

25.11.2019

Ocelové železniční mosty přes Olši na stavbě s názvem Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

» více