VUT – Stavební fakulta, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Zaměření pedagogické a odborné profilace všech akademických pracovníků katedry je cíleno do široké oblasti problémů kovových a dřevěných konstrukcí, nicméně pedagogická práce i zapojení v rámci projektové a expertizní činnosti je v jisté míře u jednotlivých pracovníků ústavu více orientováno do určitých tématických oblastí, k nimž patří např. problematika kovových konstrukcí, kovových mostů, dřevěných konstrukcí, spřažených ocelobetonových konstrukcí, tenkostěnných za studena tvarovaných konstrukcí, výpočetní techniky a automatizace projektování, experimentálního ověřování prvků a dílců nosných konstrukcí, pravděpodobnostních přístupů v oblasti navrhování nosných konstrukcí apod.

 

Adresa:
Veveří 95
Brno
662 37

 

Ičo: x

Dič: x

 

Tel: +420 549 245 212

Fax: +420 549 245 212

Email: 2410@fce.vutbr.cz

Www: http://www.kdk.fce.vutbr.cz

 

Tonáž: neuvedeno

 

Certifikáty:
,

 

Obor činnosti:

 

Kontaktní osoba

doc. Ing. Marcela Karmazínová,

vedoucí Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí

 

Email: karmazinova.m@fce.vutbr.cz

Tel: +420 541 147 310

Mobil:

 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality