V případě zájmu o některou z níže uvedených publikací kontaktujte tajemníka Ing. Marka Jandu,
mobil 737 283 516, e-mail janda@caok.cz


 

 

Navrhování ocelobetonových konstrukcí podle evropských norem

Image Cena: 300 Czk


Monografie týká navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí pozemních staveb podle ČSN EN 1994-1-1 a je zde stručně zmíněn i požární návrh těchto konstrukcí podle ČSN EN 1994-1-2. Pro lepší pochopení je text doplněn řadou číselných příkladů.

 

Autor: Prof. Jiří Studnička, DrSc.
ISBN 978-80-904535-2-4

Svařování ocelových konstrukcí

Image Cena: 300 Czk


Publikace obsahuje informace o postupech svařování, svařitelnosti ocelí, trhlinách ve svarových spojích, opravách vad, svařování tupých spojů lamelových pásnic, přivařování svorníků z kovových materiálů, porušení únavou a křehkým lomem apod.

 

Autor: Koukal J., Schwarz D., Hlavatý I., Sondel M., Mikoláš J., Vejvoda S.
ISBN 978-80-904535-4-8

Navrhování ocelových a ocelobetonových mostů podle evropských norem

Image Cena: 300 Czk


Publikace se v první části týká navrhování ocelových mostů podle ČSN EN 1993-2 a v druhé části spřažených ocelobetonových mostů podle ČSN EN 1994-2.

 

Autor: Doc.Ing.Tomáš Rotter, CSc., Prof.Ing.Jiří Studnička, DrSc.
ISBN 978-80-904535-1-7

Základy navrhování ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8

Image Cena: 350 Czk


Monografie seznamuje se strukturou norem pro navrhování ocelových konstrukcí. Probírají se základní pravidla pro výpočet konstrukcí podle normy ČSN EN 1993-1-1 a navrhování spojů podle ČSN EN 1993-1-8, metodika výpočtu je doložena na řešených příkladech.

 

Autor: Wald F., Macháček J., Vraný T., Sokol Z. a Dolejš J.
ISBN 978-80-904535-0-0


 

Jste na stránce 6 z 6

1 2 3 4 5 6

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality