Informace z Technické komise ČAOK - 30.6.2018

 

Krátký výtah nejdůležitějších informací za 1. polovinu roku 2018


 

 

  • prEN 1090-2:

Nová verze EN 1090-2, která bude vydána jako prEN 1090-2, byla v CEN schválena a v ČR bude přeložena do českého jazyka. Vydání české verze se očekává do konce roku 2018. Termín ale závisí též na připomínkovém procesu k překladu normy. Pokud by se nestihl překlad do konce roku, bude norma vydána v anglickém originále, který bude následně nahrazen českým překladem.  

 


 

  • prEN 1090-1:             

 

Dlouho očekávaná norma, která mj. zohlední přechod z CPD na CPR, je bohužel zatím stále v nedohlednu z důvodu nesouhlasných stanovisek právníků Evropské komise s konceptem normy.   

 

 

  • EN 1993-1-1, EN 1993-1-8:             

 

Byla připomínkována finální pracovní verze těchto norem, které jsou prvními vlaštovkami tzv. „nové generace" Eurokódu 3.    


 

  • EN 15804:             

 

Stávající norma včetně změny A1 stanovuje PCR (pravidla produktové kategorie) ve snaze harmonizovat EPD (enviromentální prohlášení o produktu) pro všechny stavební výrobky. Připravuje se změna A2. Je vedena široká diskuze o tom, zda by měl být postup dle této normy povinný a zejména skandinávské země podporují její plnou implementaci i v oboru ocelových konstrukcí.   


 

  • Četnost periodických auditů výrobců OK:             

 

Pokud nenastávají změny v systému řízení výroby či jiné skutečnosti vyvolávající potřebu častějšího auditu, má být četnost auditů v souladu s EN 1090-1." CEN TC135 takto reagovala na praxi některých evropských Oznámených subjektů, které vyžadují audity striktně 1x ročně s odvoláním na směrnici SG17 GNB.

 

 

Ing. Dalibor Gregor

předseda Technické komise ČAOK

 


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality