Legalizace vějířových podložek použitých v ocelových konstrukcích

 

Vysvětlení v rámci šroubových sestav pro předpínání i šroubových sestav nepředpjatých (bez řízeného předpínání).


 

1. Šroubové sestavy pro předpínání
U šroubových sestav pro předpínání (dle jednotlivých částí ČSN EN 14399) je použití vějířových podložek zcela vyloučeno, a to jednak z hlediska norem a jednak logicky z principu řízeného předpínání těchto šroubových sestav.   


2. Šroubové sestavy nepředpjaté (bez řízeného předpínání) 

U šroubových sestav nepředpjatých (dle ČSN EN 15048) je použití podložek volitelné (s výjimkou případů, kdy je vyžadováno ČSN EN 1993-1-8) a zpravidla se podložka umísťuje, zejména z důvodu omezení poškození protikorozní ochrany, pod hlavu nebo podložku, podle toho čím se otáčí. 

Při použití vějířových podložek je naopak poškození protikorozní ochrany z důvodu elektrického propojení žádoucí a navíc je požadováno pod hlavou i pod maticí. Vějířové podložky nejsou v ČSN EN 15048 vyloučeny. A sestava je proto z hlediska ČSN EN 15048 v pořádku, nicméně protože tyto podložky nejsou uvedeny v ČSN EN 1090-2, měly by být vyloučeny z PoV. Sestava podložek není normou stanovena.  

Je nutné však zdůraznit, že poškozením protikorozní ochrany je sice dosaženo vodivosti, ale na úkor trvanlivosti spoje, zejména pak v prostředí s vyšší agresivitou. Doporučujeme proto upozornit na tento fakt investora i projektanta části elektro. V takovém rozsahu, v jakém jsou vyžadovány vějířové podložky v ČR, nejsou vyžadovány nikde v Evropě.   

Jako alternativa pro elektrické pospojení lze použít např. samostatné šrouby nezávislé na nosných šroubech spoje a upevněné do závitů vytvořených ve spojovaných částech a propojené vodičem nebo např. řešení přímého upevnění hřebů X-BT nabízené společností HILTI.

 

Ing. Dalibor Gregor

předseda technické komise ČAOK

 

 


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality

23.7.2019

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

» více

22.7.2019

Panattoni Europe postaví u košického letiště novou průmyslovou zónu

» více

19.7.2019

Další dominanta Beskyd je z oceli a dřeva

» více

18.7.2019

Bořislavka je technologicky velmi náročná, prakticky každá konstrukce má originální tvar

» více

17.7.2019

Korozivzdorné oceli ve výrobě kyseliny fosforečné

» více

16.7.2019

Efektivní, ekologická a ekonomicky přívětivá protipožární ochrana konstrukcí

» více

15.7.2019

Unikátní robotizace výroby ocelových konstrukcí v praxi zaujala

» více

12.7.2019

Projekt aplikace BIM „od A do Z“ byl pilotně nasazen v Třinci, nosná konstrukce haly školy je z oceli

» více

11.7.2019

Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE

» více

10.7.2019

Podpořte studenty! Hlasujte pro jejich návrhy dřevěných staveb

» více