Technické sdělení ECCS - Nové evropské normy pro ocelové profily válcované za tepla

 

Sdělení bylo iniciováno Louis-Guy Cajotem, Vedoucím vývoje produktů - Profily, výztuž a konstrukční tyče a dráty, ArcelorMittal Europe – Dlouhé výrobky, Lucembursko


 

31. ledna 2017 byly zveřejněny evropské verze dvou norem týkajících se za tepla válcovaných ocelových profilů:

  1. Nová norma EN 10365 - "Tyče ocelové průřezu U, I a H válcované za tepla - Rozměry a hmotnosti" 
  2. Nová verze EN 10056 - "Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí"    

 


Ad 1) EN 10365 - "Tyče ocelové průřezu U, I a H válcované za tepla - Rozměry a hmotnosti" 

Dosud byly rozměry za tepla válcovaných tyčí průřezu U, I a H definovány pouze v národních normách. Nakonec byla vytvořena předběžná evropská norma (prEN 16828: 2015), která byla schválena CENem 14. prosince 2016. Tato evropská norma určuje jmenovité rozměry hmotnosti za tepla válcovaných ocelových tyčí průřezu U, I a H a pokrývá několik tvarů: 

 

  • Průřezy: IPE, HE, HL, HD, HP a UBP, UB, UC, IPN a J; 
  • U profily: UPE a PFC, UPN, U a CH.     

 

Požadavky se nevztahují na za tepla válcované tyče průřezu U, I a H z korozivzdorné oceli.   Ad 2) EN 10056 - "Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí

Tato evropská norma byla schválena CENem 21. prosince 1997 a specifikuje požadavky na jmenovité rozměry (Část 1) a úchylky (Část 2) za tepla válcovaných tyčí průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L. Tato evropská norma se nevztahuje na úhelníky s ostrým vnitřním rohem a pro tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L válcované z korozivzdorné oceli. Tato norma je omezena L 200. V nové verzi norma pokrývá tyče průřezu L o větších rozměrech ramene (např. L 250, L 300, atd....).     

 

Hélène De Boe

technická tajemnice ECCS      


Reference

 

  • EN 10365:2017, "Tyče ocelové průřezu U, I a H válcované za tepla - Rozměry a hmotnosti" 
  • EN 10056-1:2017, "Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 1: Rozměry" 
  • EN 10056-2, "Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí - Část 2: Úchylky", 1993.  

 

 


 

« Zpět

Prohlédněte si prezentace projektů našich členů


  

Zobrazit všechny prezentace projektů našich členů

 

 

Aktuality